Номин Даатгал

“Номин Даатгал” ХХК нь Монголын томоохон групп компаниудын нэг болох Номин Холдинг ХХК-ийн гишүүн компани болж 2001 онд байгуулагдан тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж, чадварлаг удирдлага, нэг санаатай хамт олны хүчээр монголдоо нэр хүнд бүхий өөрийн байнгын харилцагчидтай компани бөгөөд үйл ажиллагаа нь жил бүр өргөжин тэлсээр байна.

Бид төрийн болон төрийн бус байгууллагууд,гадаад дотоодын томоохон компаниуд, иргэдтэй урт хугацаанд хамтын ажиллагаатай байхыг эрхэм зорилго болгон ажилладаг.

Харилцагчийнхаа хүсэл сонирхол, үйл ажилллагаанд нь нийцүүлэн боловсруулсан уян хатан нөхцөл бүхий даатгалын бүтээгдэхүүнүүдийг цаг тухайд нь нэвтрүүлж, даатгалын мэргэжлийн цогц үйчилгээг үзүүлэхийг нэн тэргүүнд эрхэмлэн  ажилладаг билээ. 

 Баримтлах зарчим

 • Даатгуулагчийн хэрэгцээ шаардлагыг сонсож түүнд тохирсон оновчтой шийдлийг богино хугацаанд боловсруулан гаргадаг байх
 • Даатгалын үйлчилгээг чанартай, түргэн шуурхай үзүүлж харилцагчийн сэтгэл ханамжид байнга анхаардаг байх
 • Харилцагч бүрт тэгш боломжийг олгож хуулийн дагуу ил тод нээлттэй үйл ажиллагаа явуулдаг байх
 • Харилцагчдынхаа итгэлтэй түнш нь байж, шинэлэг бүтээгдэхүүн үйлчилгээг ямагт санал болгодогэрхэм зорилго

 

Алсын хараа

Даатгуулагч төвтэй олон улсын даатгалын үйлчилгээг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн салбартаа Тэргүүлэгч компани болно. 

Үнэт зүйлс

НАЙРСАГХэрэглэгч, түнш бүрийг хүндэт зочин мэт хүндлэн сэтгэл хамажийг нь дээдлэн ажиллах

ОЮУНЛАГХариуцсан ажилдаа бүтээлч сэтгэлээр хандан, шинэ санал санаачлагаар тогтмол хөгжүүлэх

МАНЛАЙЛАЛБусдыг манлайлан, идэвх зүтгэлтэй ажиллах

ИТГЭЛТЭЙХэрэглэгч, харилцагч ажиллагсадтай харилцан итгэлцэлд  тулгуурлан ажиллах

НЭГДМЭЛКомпаний зорилго, зорилтод хүрэхийн төлөө нэгдэн тэмүүлж ажиллах

 Хүний нөөц

“Номин Даатгал” ХХК нь нийт 80 гаруй үндсэн ажилтантай, 100 гаруй төлөөлөгчтэйгээр арилжааны даатгалын бүх төрлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг  Монгол орны өнцөг булан бүрт хүргэн ажиллаж байна. Нийт ажилтнуудын 50 гаруй хувь нь даатгалын эдийн засагч мэргэжилтэй, энэ салбартаа бэлтгэгдсэн туршлагатай ажилтнууд байгаа нь компанийн хувьд мэргэжлийн чадварлаг боловсон хүчнээр бүрэн  хангагдсаныг илтгэн харуулж байгаа үзүүлэлт юм. 

Компанийн удирдлагын зүгээс ажилтан албан хаагчдынхаа мэдлэг чадварыг сайжруулах тал дээр ихээхэн анхааран ажиллаж гадаад, дотоодын сургалт, семинарт хамруулан даатгалын салбарын мэргэшсэн боловсон хүчнийг бий болгох бодлого баримтлан ажиллаж байна.

 Салбар нэгж

“Номин Даатгал” ХХК нь даатгалын зах зээл дээр үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлснээс хойш бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ Монгол Улсын хэмжээнд иргэн бүрт хүргэх зорилт тавьж ажилласны дүнд Улаанбаатар хотод төв оффис болон 2 салбар, 2 төлөөлөгчийн газар, 7 санхүүгийн үйлчилгээний цэг, орон нутгийн 19 салбараар дамжуулан өөрийн үйлчилгээг хүргэж байна.

Цаашид ч энэ зорилтоо биелүүлж, иргэд байгууллагад хүрч үйлчлэхийн тулд салбар төлөөлөгчийн газрын тоог нэмэгдүүлэн хэрэглэгчдэд улам бүр ойртон ажиллах боломжийг байнга эрэлхийлсээр байх болно.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Хэрэглэгч, түншүүдээ эрхэмлэн дээдэлж Зорьсон бизнесээ дээд зэргийн чанар хурдтайгаар эрхэлдэг Эх орныхоо хөгжил дэвшилд бодитой хувь нэмрээ оруулсан Олон улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа нь түгсэн Хөгжингүй, манлайлагч компани болох.

Санхүүгийн үзүүлэлт

10.5

Нийт хөрөнгө

1.4 4.12%

Нөхөн төлбөр

4.1 11.07%

Нөөц сан

4.3 3.85%

Борлуулалтын орлого

3.8 5.34%

Цэвэр орлого

Бүтээгдэхүүнүүд

Хамгаалалт - А

2.45%
Хамгаалалт - А

 • Замын хөдөлгөөнд оролцох үеийн эрсдэл

 • байрлуулах үеийн эрсдэл

 • Жолоо шилжүүлэх эрсдэл

Хамгаалалт - Б

1.75%
Хамгаалалт - Б

 • Замын хөдөлгөөнд оролцох үеийн эрсдэл

 • байрлуулах үеийн эрсдэл

 • Жолоо шилжүүлэх эрсдэл

Хамгаалалт - В

1.26%
Хамгаалалт - В

 • Замын хөдөлгөөнд оролцох үеийн эрсдэл

 • байрлуулах үеийн эрсдэл

 • Жолоо шилжүүлэх эрсдэл

Хамгаалалт - Г

0.91%
Хамгаалалт - Г

 • Замын хөдөлгөөнд оролцох үеийн эрсдэл

 • байрлуулах үеийн эрсдэл

 • Жолоо шилжүүлэх эрсдэл

Хамгаалалт - Д

0.56%
Хамгаалалт - Д

 • Замын хөдөлгөөнд оролцох үеийн эрсдэл

 • Жолоо шилжүүлэх эрсдэл

 • /ӨХХ/ даатгуулагчийн буруутай тохиолдолд

Иж бүрэн А - $20k

Иж бүрэн А - $20k

 • Эмчилгээний зардлыг бүрэн төлнө

 • Шүдний $1000 хамгаалалт

 • Хүүхдийн 50% хямд хамгаалалт

Иж бүрэн Б - $50k

Иж бүрэн Б - $50k

 • Дэлхийд тэргүүлэх Munich Re-д давхар даатгалтай

 • Олон улсад ERV China 24 цаг үйлчилнэ

 • Гэнэтийн ослын нэмэлт хамгаалалт

Иж бүрэн В - $100k

Иж бүрэн В - $100k

 • Давхар даатгалтай өндөр хамгаалалт

 • Гэнэтийн ослын нэмэлт хамгаалалт

 • Группын хөнгөлөлт

Иж бүрэн Г - $200k

Иж бүрэн Г - $200k

 • Давхар даатгалтай өндөр хамгаалалт

 • Олон улсад ERV China 24 цаг үйлчилнэ

 • Жил хүртэлх хугацаатай

Гэнэтийн осол, эрүүл мэндийн А - $20k

Гэнэтийн осол, эрүүл мэндийн А - $20k

 • Дэлхийд тэргүүлэх Munich Re-д давхар даатгалтай

 • Япон, АНУ, Канадад хамгийн хямд

 • Группын хөнгөлөлт

Гэнэтийн осол, эрүүл мэндийн Б - $50k

Гэнэтийн осол, эрүүл мэндийн Б - $50k

 • Шенгений бүсэд хамгийн хямд

 • Даатгах насны хязгаар өндөр

 • Группын хөнгөлөлт

Гэнэтийн осол, эрүүл мэндийн В - $100k

Гэнэтийн осол, эрүүл мэндийн В - $100k

 • Дэлхийд тэргүүлэх Munich Re-д давхар даатгалтай

 • Олон улсад ERV China 24 цаг үйлчилнэ

 • Жил хүртэлх хугацаатай

Гэнэтийн осол, эрүүл мэндийн Г - $200k

Гэнэтийн осол, эрүүл мэндийн Г - $200k

 • Дэлхийд тэргүүлэх Munich Re-д давхар даатгалтай

 • Даатгах насны хязгаар өндөр

 • Гэнэтийн ослын нэмэлт хамгаалалт

Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал

Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал

 • 2016 онд 38 удаагийн даатгалын тохиолдолд 61,6 сая төгрөгийн амь нас, эрүүл мэндийн хохирлыг нөхөн төлсөн

 • 2016 онд борлуулалтаа 32%-иар нэмэгдүүлсэн

Оюутан А - $10k

Оюутан А - $10k

 • Эмчилгээний зардлыг бүрэн төлнө

 • Гэнэтийн ослын нэмэлт хамгаалалт

 • Дэлхийн бүх улс орон хамарсан

Оюутан Б - $15k

Оюутан Б - $15k

 • Богино хугацаагаар даатгана

 • Эмчилгээний зардлыг бүрэн төлнө

 • Аялалын хамгаалалттай

ХОЛБОО БАРИХ

18002888
insurance@nomin.net
Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө, Номин юнайтед их дэлгүүр
1800-1885 Дуудлага захиалга Онлайн чат WeChat И-мэйл