Бүтээгдэхүүн

Бүрэн

1.2%
Бүрэн

 • Замын хөдөлгөөнд оролцох үеийн эрсдэл

 • байрлуулах үеийн эрсдэл

 • сантехникийн усны эрсдэл

Ноён

2.9%
Ноён

 • Замын хөдөлгөөнд оролцох үеийн эрсдэл

 • сантехникийн усны эрсдэл

 • дээрээс юм унах

Түшмэл

1.4%
Түшмэл

 • Замын хөдөлгөөнд оролцох үеийн эрсдэл

 • сантехникийн усны эрсдэл

 • дээрээс юм унах

Extra A

2.9%
Extra A

 • Замын хөдөлгөөнд оролцох үеийн эрсдэл

 • байрлуулах үеийн эрсдэл

 • сантехникийн усны эрсдэл

Extra B

1.95%
Extra B

 • Замын хөдөлгөөнд оролцох үеийн эрсдэл

 • байрлуулах үеийн эрсдэл

 • сантехникийн усны эрсдэл

Хамгаалалт - Б

1.75%
Хамгаалалт - Б

 • Замын хөдөлгөөнд оролцох үеийн эрсдэл

 • байрлуулах үеийн эрсдэл

 • Жолоо шилжүүлэх эрсдэл

Хамгаалалт - В

1.26%
Хамгаалалт - В

 • Замын хөдөлгөөнд оролцох үеийн эрсдэл

 • байрлуулах үеийн эрсдэл

 • Жолоо шилжүүлэх эрсдэл

Аялалын Бодь + SOS

Аялалын Бодь + SOS

 • Эмнэлэг, эмчилгээний зардал

 • Яаралтай амбулаторийн эмчилгээний зардал

 • Эмнэлгийн яаралтай тусламж

Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал

Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал

 • 2016 онд борлуулалтын 63,7%-ийг нөхөн төлбөрт олгосон ба 55 удаагийн даатгалын тохиолдолд 65,4 сая төгрөгийн амь нас, эрүүл мэндийн хохирлыг нөхөн төлсөн

Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал

Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал

 • 2016 онд 1,8 тэрбум төгрөг буюу борлуулалтын 56,8%-ийг нөхөн төлбөрт олгосон

 • Автотээврийн хэрэгслийн хохиролд 1,8 тэрбум төгрөг өгсөн байна

Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал

Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал

 • 2016 онд 1,7 тэрбум төгрөг буюу борлуулалтын 62,9%-ийг нөхөн төлбөрт олгосон. 2. 2016 онд борлуулалт 42%, нөхөн төлбөр 95%-иар нэмэгдсэн

Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал

Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал

 • 2016 онд 2,2 тэрбум төгрөг буюу борлуулалтын 58,8%-ийг нөхөн төлбөрт олгосон

 • Автотээврийн хэрэгсэлд учирсан хохиролд 2,1 тэрбум төгрөг, амь нас, эрүүл мэндийн хохиролд 105,9 сая төгрөг олгосон байна

Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал

Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал

 • Зах зээлд тэргүүлэгч

 • 2016 онд 2,5 тэрбум төгрөгийн хохирол төлсөн

 • 2016 онд борлуулалт 37%-иар өссөн

Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал

Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал

 • Борлуулалт жил бүр өсөж, 2016 онд 1,8 тэрбумд хүрсэн ба борлуулалтын 49,6%-ийг нөхөн төлбөрт олгосон

Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал

Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал

 • Дамжин өнгөрөх болон түр хугацаагаар Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт орж ирж байгаа тээврийн хэрэгслийн жолоочийн даатгалын гэрээг хамгийн өндөр буюу нийт борлуулалтын 83%-ийг хийсэн

Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал

Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал

 • 2016 онд 38 удаагийн даатгалын тохиолдолд 61,6 сая төгрөгийн амь нас, эрүүл мэндийн хохирлыг нөхөн төлсөн

 • 2016 онд борлуулалтаа 32%-иар нэмэгдүүлсэн

Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал

Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал

 • Борлуулалт жил бүр өсөж, 2016 онд 54,7%-иар нэмэгдсэн

 • 2016 онд нөхөн төлбөр 31%-иар өсч, хураамжийн орлогын 31%-ийг эзэлж байна

 • Автотээврийн хэрэгсэлд учирсан хохиролд 1 тэрбум төгрөг олгосон байна

Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал

Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал

 • 2016 онд борлуулалтаа 40% нэмэгдүүлж, борлуулалтын 41%-иар хохирол барагдуулсан байна

Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал

Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал

 • 2016 онд 1,1 тэрбум төгрөгийн хохирол төлсөн нь борлуулалтын 57,7%-ийг эзэлж байна

Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал

Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал

 • 2016 онд мэргэшсэн болон С, D ангиллын 2251 гэрээ байгуулж тэргүүлэгчдийн нэг болсон

 • 2016 онд нөхөн төлбөр 130%-иар өсч, борлуулалтын 58,9%-ийг нөхөн төлбөрт олгосон

Экономик +

1.0%
Экономик +

 • Замын хөдөлгөөнд оролцох үеийн эрсдэл

 • байрлуулах үеийн эрсдэл

 • сантехникийн усны эрсдэл

Стандарт

1.5%
Стандарт

 • Замын хөдөлгөөнд оролцох үеийн эрсдэл

 • байрлуулах үеийн эрсдэл

 • сантехникийн усны эрсдэл

Стандарт +

2.2%
Стандарт +

 • Замын хөдөлгөөнд оролцох үеийн эрсдэл

 • байрлуулах үеийн эрсдэл

 • сантехникийн усны эрсдэл

Мөнгөн жолоо

2.0%
Мөнгөн жолоо

 • Замын хөдөлгөөнд оролцох үеийн эрсдэл

 • байрлуулах үеийн эрсдэл

 • сантехникийн усны эрсдэл

1800-1885 Дуудлага захиалга Онлайн чат WeChat И-мэйл